Vplyv automatizácie na pracovné trhy

Článok sa zaoberá vplyvom automatizácie na pracovné trhy a zamestnanosť a zdôrazňuje zmenu požiadaviek na pracovnú silu a štruktúru pracovných trhov s nástupom automatizácie. Avšak upozorňuje, že automatizácia nemusí znamenať stratu pracovných miest, ale skôr presun na nové typy zamestnaní, ktoré vyžadujú získanie nových digitálnych zručností. Zároveň poukazuje na to, že automatizácia vytvára aj nové pracovné príležitosti v oblastiach ako robotika, vývoj softvéru a technická údržba. Článok tiež diskutuje o výhodách a výzvach technologického rozvoja, ako aj o potrebe prispôsobenia vzdelávacieho systému novým požiadavkám trhu. Preto je dôležité, aby sme sa oboznámili s trendmi automatizácie a prispôsobili sa novým požiadavkám pracovných trhov, aby sme mohli efektívne reagovať na zmeny a využiť nové príležitosti na pracovných trhoch.

4 mins read