Vplyv rozvoja technológií na pracovné trhy

V posledných desaťročiach vývoj technológií výrazne ovplyvnil pracovné trhy, kde automatizácia a digitalizácia zmenili spôsob, akým ľudia pracujú a štruktúru pracovných trhov. Tento vývoj si vyžaduje neustálu adaptáciu a rozvoj nových schopností zo strany jednotlivcov, pričom vzrastá dopyt po odborníkoch v oblasti IT, technológií a digitálnych služieb. Napriek tomu však niektoré manuálne práce miznú kvôli automatizácii, čo robí nevyhnutným prispôsobenie sa novým požiadavkám pracovného trhu. Vznikajú však nové pracovné príležitosti v spomínaných oblastiach, čím ešte výraznejšie vystupuje potreba prispôsobenia sa novým výzvam v súvislosti s modernými technológiami. Tematika vývoja technológií a ich vplyvu na pracovné trhy si teda vyžaduje flexibilitu, vzdelávanie a adaptáciu vzdelávacích inštitúcií na nové požiadavky.

5 mins read